ITbistand tilbyr alt fra bistand med mindre problemer til full drift av nettverk og klienter. Mellom disse ytterpunktene ligger et stort spekter av tjenester. Dette kan være drift/overvåkning av servere, brukerstøtte, innkjøpshåndtering, konfigurasjonstjenester, rådgivning, kursing og opplæring i forretningssystemer, utvikling eller andre IT-relaterte tjenester.